h

Nuenense SP-hulpdienst van start

25 april 2012

Nuenense SP-hulpdienst van start

Op 20 april bracht Tweede Kamerlid Henk van Gerven een bezoek aan Nuenen. Niet alleen hij, maar ook wethouder De Witte  was spreker op een thema-avond over Zorg. Aan het eind van de avond werd de Nuenense SP-hulpdienst gelanceerd.

W.I.N.-project

Tijdens het werkbezoek bezocht Henk van Gerven onder andere het Woon Initiatief Nuenen. Dit W.I.N.-project is een voorbeeld van hoe samenwerking tussen burgers, overheid, zorgverleners en een woningbouwcorporatie kan leiden tot de totstandkoming van een woonvorm voor, in dit geval 18, bewoners met zeer uiteenlopende handicaps. Uitgangspunt voor de realisatie van het initiatief was het persoonsgebonden budget (PGB) waarmee op maat gesneden zorg kan worden ingekocht.Het reeds in vroeg stadium laten samenwerken van de betrokken partijen heeft geleid tot een woonvorm die zelfs internationaal de aandacht trekt. Het W.I.N.-project heeft meerdere prijzen gewonnen voor de innovatieve combinatie van wonen, zorg, ontmoeting en technologie.
(zie ook: www.hetwin.nl)

Zorgen om de zorg

's Avonds bleek de Dorpswerkplaats de ideale ontmoetingsplek om met zeker 40 dorpsbewoners van gedachten te wisselen over het thema Zorg. De Dorpswerkplaats wordt geheel gerund door vrijwilligers en biedt plaats aan vele Nuenenaren die een creatieve invulling van hun vrije tijd zoeken.
(zie ook: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl)

Henk van Gerven hield een inleiding over de drie leugens in de zorg:
1. Zorg wordt onbetaalbaar;
2. Mensen willen geen hoge premies betalen voor de zorg van anderen;
3. Concurrentie verbetert de Zorg.

Vervolgens gaf hij aan voor welke problemen de landelijke overheid de gemeenten stelt.

Wethouder Paul de Witte vertelde voor welke dilemma’s de Nuenense gemeenteraad staat als gevolg van het landelijke beleid. Met aantallen en bedragen schetste hij de situatie in Nuenen.

De opdracht van de gemeente is samen te vatten in vier zorgtaken:
- Inkomen;
- Immateriële steun;
- Hulp en advies;
- Aanbieden van voorzieningen.

Het beschikbare budget wordt echter steeds lager. De gemeente moet hierdoor, bot gezegd, kiezen tussen onderhoud van het openbaar groen of het beschikbaar stellen van rolstoelen. Hoe kan je als gemeente hierbij je sociale gezicht nog behouden? Waar zou je zelf voor kiezen?

De avond bleek te kort om het antwoord hierop te vinden.

Hulpdienst van start

Aan het eind van de avond ging opeens een mobieltje af. Het bleek het startsein te zijn voor de Nuenense SP-hulpdienst. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. En juist gelijk krijgen wordt voor gewone mensen steeds moeilijker nu de sociale rechtshulp wordt afgebroken. De SP-hulpdienst in Nuenen is er dan voor mensen die problemen hebben met hun baas of verhuurder, met de gemeente of de belastingen.  De medewerkers van de hulpdienst helpen met informatie en advies.

CONTACTGEGEVENS :

SP-Hulpdienst NUENEN:

E: SP-Hulpdienst@onsnet.nu

M:06-26326453

SP-werkgroep Nuenen:

E: nuenen@sp.nl

I: http://nuenen.sp.nl

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier