h

Uitvaarthuis

8 juli 2017

Uitvaarthuis

De afgelopen tijd was er in Nuenen veel commotie over het uitvaarthuis van Raaijmakers. In de media is een onvolledig beeld ontstaan. Ook de plaatselijk gehouden enquête heeft dat beeld versterkt. Daarom wil ik toch nog even de complete situatie schetsen

In de eerste plaats is het zo dat de SP-fractie niet tegen een uitvaarthuis in Nuenen is, zelfs niet tegen een uitvaarthuis in het centrum van Nuenen. Maar als je zo’n instelling wilt vestigen moet het wel volgens de wettelijke regels gaan. 

bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan van 2012 biedt echter geen ruimte voor een uitvaarthuis in het centrum. In het bestemmingsplan staat dat in het centrum uitsluitend ondernemingen mogen worden gevestigd die tot de detailhandel gerekend worden of een maatschappelijk functie hebben. In de bijlage bij het bestemmingsplan staat specifiek vermeld dat onder meer een uitvaarthuis daaronder niet valt.
Op grond van dit bestemmingsplan is in 2012 ook aan Verstappen toestemming geweigerd.
Dhr Raaijmakers  was echter van mening dat een uitvaartonderneming een maatschappelijke bestemming heeft en dat de uitsluiting in het bestemmingsplan zelf zou moeten staan en niet in de bijlage. Hierover heeft hij met een ambtenaar overleg gevoerd en deze reageerde met een opmerking in de trend van: „ja, als u het zo ziet, dan moet het kunnen.” Deze opmerking was voor dhr Raaijmakers voldoende om zich aldaar te vestigen. Hij heeft nooit een schriftelijke toestemming ontvangen en hij zat daar dus feitelijk illegaal.

Parkeervoorziening
Dan is er nog het probleem met de parkeervoorziening. Op grond van het bestemmingsplan moet een dergelijke onderneming een parkeervoorziening op eigen terrein hebben. Dat is ook in andere situaties het geval, denk bijvoorbeeld aan de Regenboogkerk aan de Sportlaan die ook op eigen terrein parkeervoorzieningen moest hebben hoewel er bij het zwembad op zondagochtend voldoende parkeerruimte is. Ruimte voor parkeervoorziening op eigen terrein is er op deze locatie niet.

Stemmingmakerij
Uiteraard moeten we de houding van de buren niet goedpraten. Hun reactie was erg overtrokken en dat keuren wij ten zeerste af.
Daarover wil ik klip en klaar zijn.

De in het dorp gehouden enquête was zeer eenzijdig. De vraagstelling was: "vindt u dat het uitvaarthuis moet blijven?” Welnu, er was feitelijk nog geen uitvaarthuis, want het zat er illegaal maar dat konden de inwoners niet weten.

Het huidige bestemmingsplan biedt overigens de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. Als dhr Raaijmakers dat doet voor een andere locatie in het centrum, die wel aan de gestelde eisen voldoet, dan is er voor hem nog alle mogelijkheid om zijn bedrijf in het centrum te vestigen.

Tot slot
de SP is onder meer de gemeentepolitiek in gegaan met het uitgangspunt dat de Nuenense politiek transparant en helder moest zijn. Dat betekent dus dat je je aan bestemmingsplannen houdt ofwel dit eerst wijzigt. Met vriendjespolitiek en legalisaties achteraf moet het afgelopen zijn. Dat is in voorgaande jaren juist teveel gebeurd in Nuenen.

Om die reden heeft de SP in diezelfde raadsvergadering waarin het Centrumplan werd besproken ook tegen gestemd bij het onderwerp over de uitbreiding naar 119 woonvoorzieningen voor seizoenarbeiders bij tuinder Thwan van Gennip. (De tuinder die eerder in opspraak kwam wegens uitbuiting van Poolse werknemers en die juist afgelopen week een veroordeling aan zijn broek heeft gekregen voor belastingontduiking.)

Het is jammer dat juist door het draaien van W70 dit voorstel toch is aangenomen.

Bas Smouter

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier