h

A270 een racecircuit?? Echt nie (deel 8) de Rechtbank.

3 september 2013

A270 een racecircuit?? Echt nie (deel 8) de Rechtbank.

Vandaag diende de kwestie van de A270 voor de bestuursrechter. Er waren vier partijen die bezwaar aantekenden tegen de snelheid van 130 km/u op de Helmondweg: de gemeente Nuenen, bewonersvereniging Heikampen, bewonersvereniging Zuiderklamp (ondersteund door de Molvense Erven) en Bas Smouter op persoonlijke titel. De laatste tekent vooral bezwaar aan tegen de verkeersonveiligheid door de toegenomen snelheid in combinatie met de recent geplaatste verkeerslichten.
De tegenpartij bestond uit Gedeputeerde Staten en TNO.

Voor de zitting was anderhalf uur gereserveerd. Zij duurde echter meer dan twee uur.

De rechters hadden zich zeer goed in de stukken verdiept en stelden allerlei kritische vragen met name aan Gedeputeerde Staten en TNO. Dit laatste waarschijnlijk met name omdat de vertegenwoordigers van de provincie hier ter zitting meldden dat zij het belang va TNO boven het belang van de burgers stelt.

Na allerlei vragen over luchtkwaliteit, geluidshinder en veiligheid, merkte Bas Smouter nog fijntjes op dat De Provincie toch niet zal willen dat zij straks schadeclaims aan de broek krijgt van verkeersslachtoffers:

Het is niet te hopen dat de verkeersdeelnemers die zonder het te weten door TNO op dit weggedeelte als proefkonijn worden ingezet, straks als verkeersslachtoffer het haasje zijn.

Aan het einde van de zitting meldde de rechter nog, dat de wet voorschrijft dat alle verkeersmaatregelen op een weg direct van invloed moeten zijn op de veiligheid op die specifieke weg. Op zijn vraag, zowel aan TNO als aan de Provincie, of de investeringen van TNO de veiligheid op de weg direct ten goede komt, bleven zij het antwoord schuldig.

Uitspraak over zes weken.

Zie ook het verslag in het Eindhovens Dagblad.

 

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier