h
26 juni 2014

Spreken is zilver, zwijgen is goud.

De SP heeft niet alleen openheid en controleerbaarheid van het openbaar bestuur maar ook bestuurlijke integriteit zeer hoog in het vaandel staan. En ik denk dat dit voor alle politieke partijen in Nuenen precies het zelfde geldt.

Lees verder
20 juni 2014

Stuit de Ruit

Onlangs is er in de gehele regio door het 'Projectsecretariaat De Ruit' (lees: Ruud van Heugten) een glossy folder verspreid om de inwoners van Eindhoven en omstreken zeer eenzijdig en onvolledig voor te lichten. Blijkbaar mag gemeenschapsgeld aan dit soort demagogie besteed worden. (oplage: ruim 200.000)

Lees verder
30 mei 2014

Paul Weijmans

Paul Weijmans is wethouder voor de SP. Op 30 mei interviewde Frans Lammerts hem voor een artikel dat verscheen in de Nuenense krant: maatschappelijk verantwoord samenleven, daar draait het om.
Lees verder
22 mei 2014

SP start meldpunt betalingsproblemen eigen risico in de zorg

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de zorgkosten.
Door onder andere de verhogingen van het eigen risico in de afgelopen jaren lopen de kosten heel hard op. De SP wil de problemen van deze mensen in kaart brengen en roept iedereen met betalingsproblemen op zich te melden. < KLIK >

Lees verder
22 mei 2014

Nieuw college Nuenen benoemd

Op woensdag 21 mei 2014 is het nieuwe college van de gemeente Nuenen c.a. benoemd. Het college bestaat uit wethouders van W70, D66, Groen Links en SP.

Lees verder
21 mei 2014

Afscheidsspeech wethouder Wijnands

Bij haar afscheid als PvdA-wethouder van Nuenen hield Annegien Wijnands op 20 mei 2014 een indrukwekkende speech waarin ook de SP zich volledig herkent.

Lees verder
17 mei 2014

Burgercommissieleden

Binnenkort wordt Dick Boonman  als burgercommissielid benoemd.

Lees verder
16 mei 2014

Uitnodiging bijeenkomst over het verzet tegen schaliegas.

Schaliegasboringen. Wel of niet? De voor-  en tegenargumenten klinken om het hardst, hoewel misschien niet altijd even plausibel. Op 21 mei organiseren Milieudefensie en Stichting Nederland Schaliegasvrij een bijeenkomst over het verzet tegen schaliegas

Lees verder
10 mei 2014

Ledenvergadering

Op vrijdag 9 mei was de ledenvergadering. De belangrijkste onderwerpen waren: de beleidsuitgangspunten van de W70 - SP - D66 - GrLinks–coalitie en het voorstellen van de SP wethouderskandidaat.

Lees verder
3 mei 2014

Coalitie bijna rond

Het proces van coalitievorming in Nuenen is bijna rond. Jongstleden woensdag is het concept coalitie-akkoord van W70. D66, SP en GroenLinks voorgelegd aan de overige raads- en commissieleden zodat hierover vragen gesteld konden worden. In een later stadium wordt er in de Raad over gesproken. De namen van de wethouders moesten nog even geheim blijven omdat er nog een integriteitsonderzoek naar hen plaatsvindt. 

Lees verder

Pagina's