h
21 mei 2014

Afscheidsspeech wethouder Wijnands

Bij haar afscheid als PvdA-wethouder van Nuenen hield Annegien Wijnands op 20 mei 2014 een indrukwekkende speech waarin ook de SP zich volledig herkent.

Lees verder
17 mei 2014

Burgercommissieleden

Binnenkort wordt Dick Boonman  als burgercommissielid benoemd.

Lees verder
16 mei 2014

Uitnodiging bijeenkomst over het verzet tegen schaliegas.

Schaliegasboringen. Wel of niet? De voor-  en tegenargumenten klinken om het hardst, hoewel misschien niet altijd even plausibel. Op 21 mei organiseren Milieudefensie en Stichting Nederland Schaliegasvrij een bijeenkomst over het verzet tegen schaliegas

Lees verder
10 mei 2014

Ledenvergadering

Op vrijdag 9 mei was de ledenvergadering. De belangrijkste onderwerpen waren: de beleidsuitgangspunten van de W70 - SP - D66 - GrLinks–coalitie en het voorstellen van de SP wethouderskandidaat.

Lees verder
3 mei 2014

Coalitie bijna rond

Het proces van coalitievorming in Nuenen is bijna rond. Jongstleden woensdag is het concept coalitie-akkoord van W70. D66, SP en GroenLinks voorgelegd aan de overige raads- en commissieleden zodat hierover vragen gesteld konden worden. In een later stadium wordt er in de Raad over gesproken. De namen van de wethouders moesten nog even geheim blijven omdat er nog een integriteitsonderzoek naar hen plaatsvindt. 

Lees verder
28 maart 2014

Twee informateurs starten gesprekken.

W70 heeft, als grootste partij,  het voortouw genomen bij het zoeken van een informateur. De SP heeft erop aangedrongen om twee informateurs te benoemen. Op die manier blijft de procedure zo transparant mogelijk en hebben de beide informateurs de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Lees verder
28 maart 2014

Nieuwe raad geïnstalleerd

Gisteren is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor het eerst heeft de SP meegedaan aan de verkiezingen. Hein Kranen en Bas Smouter bezetten vanaf nu twee van de negentien raadszetels. Zij gaan in Nuenen laten zien waarvoor de SP staat.

Lees verder
22 maart 2014

Europees Parlement

Europees Parlement
Op het middelpunt van Nederland, in Amersfoort aan de voet van de Langejan, trapte Emile Roemer op zaterdag 22 maart de campagne af voor de Europese Verkiezingen op 22 mei a.s..

Lees verder
21 maart 2014

OP NAAR 22 MEI VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN

u zorgde voor twee SP-zetels in de gemeenteraad.

Bedankt SP stemmers in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Met 1269 stemmen zijn we de 3e partij in Nuenen!!! Alleen W70 (2056) en D66 (1315) hadden meer stemmen.

Lees verder
18 maart 2014

SP Nuenen is er!

SP Nuenen is zoveel mogelijk aanwezig op allerlei plaatsen in het dorp. We zijn zelfs zo druk bezig met capagnevoeren dat we soms vergeten om er foto's van te maken. Maar we hebben er wel een paar.

Lees verder

Pagina's