h

Blijf niet mokkend aan de kant staan

Stel een daad en toen je moed

laat je woede hand in hand gaan

met het goede dat je doet.

doe mee en word lid!

( klik om je aan te melden)

10 september 2014

SP witheet over lekken

De SP is witheet over het lekken van het KAFI-rapport. Het op straat gooien van het Kafi-rapport door Hans Pijs heeft niets met transparantie van bestuur te maken en is al helemaal niet in het belang van Nuenen of de Nuenense bevolking. De kans dat het een averechts effect heeft is zeer groot. Er is dus geen sprake van een heldendaad maar van een ondoordachte en vooral populistische actie door iemand die niet in staat blijkt om zijn achterban uit te leggen waarom geheimhouding in dit geval het allerbeste was.

Lees verder
3 september 2014

Voortgang van de voorbereiding van de transities

Op 1 januari 2015 gaan de zogenaamde transities in. Dit betekent: invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO. Hoe is de gemeente Nuenen daarmee bezig?

LON-tv interviewde SP-wethouder Paul Weijmans en maakte er een item over.

Lees verder
18 juli 2014

Stop de discussie over KAFI.

SP en GroenLinks hebben helderheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Wat betreft het KAFI-onderzoek geldt: DE ONDERSTE STEEN MOET BOVEN! En dat lukt het beste als het Openbaar Ministerie nu eerst haar werk kan doen. Daarom is het beter als de publieke discussie hierover tijdelijk stopt.
Boudewijn Wilmar (GL) en Bas Smouter (SP) Schreven daarom gezamenlijk onderstaande brief in Rond de Linde en De Nuenense Krant van 17 juli.

Lees verder
16 juli 2014

Schriftelijke vragen SP over spreiding zorgvoorzieningen

Onlangs kregen de bewoners van Nuenen Zuid te horen dat apotheek Kernkwartier per direct is gesloten. Er zijn voor heel Nuenen nu slechts twee apotheken in het centrum van Nuenen. (Gerwen en Nederwetten zijn sowieso al verstoken van dergelijke voorzieningen).
Dit staat haaks op het voornemen van de coalitie om de zorg gelijkmatig over Nuenen te spreiden.
Voor de SP is dit aanleiding genoeg om de volgende schriftelijke vragen te stellen.
 

Vragen:

Lees verder
8 juli 2014

Onderzoek naar vermeende grondfraude

Frans Lammerts vatte in de Nuenense Krant de politieke situatie als gevolg van het KAFI-onderzoek als volgt samen:

Lees verder
6 juli 2014

Hein Kranen

Hein Kranen is voorzitter van de SP-fractie in de Nuenense gemeenteraad. Hij vindt dat Nuenen 100 % sociaal moet zijn.

Lees verder
27 juni 2014

Vragen over afvalboete

Boeteheffing Attero
De 21 SRE gemeenten krijgen een boete van € 3,2 miljoen van afvalverwerker Attero omdat ze te weinig afval hebben aangeboden. Hoe raar kan het zijn! Wij doen ons best om het afval te scheiden en de hoeveelheid te verminderen en we krijgen vervolgens een boete.

Lees verder
26 juni 2014

Spreken is zilver, zwijgen is goud.

De SP heeft niet alleen openheid en controleerbaarheid van het openbaar bestuur maar ook bestuurlijke integriteit zeer hoog in het vaandel staan. En ik denk dat dit voor alle politieke partijen in Nuenen precies het zelfde geldt.

Lees verder
20 juni 2014

Stuit de Ruit

Onlangs is er in de gehele regio door het 'Projectsecretariaat De Ruit' (lees: Ruud van Heugten) een glossy folder verspreid om de inwoners van Eindhoven en omstreken zeer eenzijdig en onvolledig voor te lichten. Blijkbaar mag gemeenschapsgeld aan dit soort demagogie besteed worden. (oplage: ruim 200.000)

Lees verder
30 mei 2014

Paul Weijmans

Paul Weijmans is wethouder voor de SP. Op 30 mei interviewde Frans Lammerts hem voor een artikel dat verscheen in de Nuenense krant: maatschappelijk verantwoord samenleven, daar draait het om.
Lees verder

Pagina's