h
24 september 2014

De raadsleden van de SP

Hein Kranen en Bas Smouter zitten sinds 26 maart 2014 voor de SP in de gemeenteraad. LON-tv maakte dit portret van hen.

Lees verder
21 september 2014

Boos!

Veel mensen maken zich zorgen over de veranderingen in de zorg.  Wij krijgen daar veel berichten over. Een van deze berichten plaatsen we in deze kolom omdat we denken dat velen die afhankelijk zijn van hulp dit herkennen.

Lees verder
17 september 2014

SP Alternatief voor kabinetsplannen

Dinsdag 16 sept was het Prinsjesdag. Zie onderstaand de alternatieven van de SP voor de regeringsplannen:

Gisteren heb ik op de radio mijn inzet voor deze week bekend gemaakt. Het is de hoogste tijd om de groeiende inkomensverschillen in Nederland kleiner te maken. Dat betekent minder inkomensbelasting voor lage- en middeninkomens, minder belasting voor de gewone spaarder en een eerlijkere bijdrage van de superrijken en grote bedrijven die steeds minder belasting zijn gaan betalen.

Vandaag is het Prinsjesdag. Het kabinet zet zijn koers uit voor het komende jaar. Het verhaal is bekend. Harde bezuinigingen, grote werkloosheid en minder zorg. Het is niet mijn koers en dat zal het ook nooit worden. Coalitie en neppositie laten de ongelijkheid toenemen: wie rijk is wordt rijker, wie arm is wordt armer. Deze politiek scheurt de samenleving in tweeën en zet ons land economisch op achterstand. Het eigen risico moet niet omhoog, maar afgeschaft. Huurverhogingen moeten we stoppen, niet stimuleren. De pensioenen willen we beschermen, niet korten.

Morgen zijn de Algemene Politieke Beschouwingen. Ik ben er klaar voor. De SP zal het kabinet laten zien dat het anders kan en beter moet. Tien keer beter zelfs. Haalbaar en betaalbaar: 100% sociaal. Misschien kijkt u morgen naar het debat, of bent u gewoon aan het werk. Maar weet dat wij er voor u zijn: gisteren, vandaag en morgen weer. Wij knokken door. Voor een mooi Nederland waar we voor elkaar zorgen en omkijken naar elkaar.

Emile Roemer

Lees verder
10 september 2014

SP witheet over lekken

De SP is witheet over het lekken van het KAFI-rapport. Het op straat gooien van het Kafi-rapport door Hans Pijs heeft niets met transparantie van bestuur te maken en is al helemaal niet in het belang van Nuenen of de Nuenense bevolking. De kans dat het een averechts effect heeft is zeer groot. Er is dus geen sprake van een heldendaad maar van een ondoordachte en vooral populistische actie door iemand die niet in staat blijkt om zijn achterban uit te leggen waarom geheimhouding in dit geval het allerbeste was.

Lees verder
3 september 2014

Voortgang van de voorbereiding van de transities

Op 1 januari 2015 gaan de zogenaamde transities in. Dit betekent: invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO. Hoe is de gemeente Nuenen daarmee bezig?

LON-tv interviewde SP-wethouder Paul Weijmans en maakte er een item over.

Lees verder
18 juli 2014

Stop de discussie over KAFI.

SP en GroenLinks hebben helderheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Wat betreft het KAFI-onderzoek geldt: DE ONDERSTE STEEN MOET BOVEN! En dat lukt het beste als het Openbaar Ministerie nu eerst haar werk kan doen. Daarom is het beter als de publieke discussie hierover tijdelijk stopt.
Boudewijn Wilmar (GL) en Bas Smouter (SP) Schreven daarom gezamenlijk onderstaande brief in Rond de Linde en De Nuenense Krant van 17 juli.

Lees verder
16 juli 2014

Schriftelijke vragen SP over spreiding zorgvoorzieningen

Onlangs kregen de bewoners van Nuenen Zuid te horen dat apotheek Kernkwartier per direct is gesloten. Er zijn voor heel Nuenen nu slechts twee apotheken in het centrum van Nuenen. (Gerwen en Nederwetten zijn sowieso al verstoken van dergelijke voorzieningen).
Dit staat haaks op het voornemen van de coalitie om de zorg gelijkmatig over Nuenen te spreiden.
Voor de SP is dit aanleiding genoeg om de volgende schriftelijke vragen te stellen.
 

Vragen:

Lees verder
8 juli 2014

Onderzoek naar vermeende grondfraude

Frans Lammerts vatte in de Nuenense Krant de politieke situatie als gevolg van het KAFI-onderzoek als volgt samen:

Lees verder
6 juli 2014

Hein Kranen

Hein Kranen is voorzitter van de SP-fractie in de Nuenense gemeenteraad. Hij vindt dat Nuenen 100 % sociaal moet zijn.

Lees verder
27 juni 2014

Vragen over afvalboete

Boeteheffing Attero
De 21 SRE gemeenten krijgen een boete van € 3,2 miljoen van afvalverwerker Attero omdat ze te weinig afval hebben aangeboden. Hoe raar kan het zijn! Wij doen ons best om het afval te scheiden en de hoeveelheid te verminderen en we krijgen vervolgens een boete.

Lees verder

Pagina's