h
18 maart 2015

HUUR te DUUR maakt emoties los.

Foto: Bas Smouter / iPhone

Op maandagavond 16 maart was er in De Dorpswerkplaats een actie-avond in het kader van de actie "Huur te Duur". Ruim dertig belangstellenden  discussieerden  fel over de gevolgen van de nieuwe huurwet, die hen allen direct raakt.

Lees verder
16 maart 2015

Gescheiden afvalinzameling Luistruik

De gemeente Nuenen heeft een proef gedaan met gescheiden afvalinzameling in plan Luistruik. Hoewel de proef geslaagd was, is de gescheiden afvalinzameling na afloop van de proef beëindigd. Een aantal bewoners van deze wijk heeft SP Nuenen benaderd. Naar aanleiding daarvan stelden wij schriftelijke vragen. (zie bijlage).

Lees verder
31 januari 2015

Reken af met dit kabinet!

Vandaag was de Partijraad in Amersfoort. De kandidaten voor de Statenverkiezingen op 18 maart werden bekend gemaakt en Emile Roemer trapte de campagne af met een frontale aanval op de PvdA: REKEN AF MET DIT KABINET!

Lees verder
29 januari 2015

Bas Smouter

Economie op mensenmaat

Het moet anders…. en dat kan!

We hebben een nogal eenzijdig economisch systeem. Dat systeem gaat uit van deze aanname: ‘Alles wat je doet, doe je uit puur eigenbelang. En dat is goed. Want als iedereen dat doet, is de economie op z’n best.’

Lees verder
28 januari 2015

A270: 130 is echt te hard!

PvdA Helmond stelt vragen aan de provincie over gevaarlijke kruising bij Brandevoort. Voor de zoveelste keer is het kortste stukje snelweg van Nederland onderwerp van gesprek.

Er wordt 130 km/u  gereden op een snelweg van amper 4 km. Dat gebeurt ondanks een besluit van de bestuursrechter, die heeft bepaald dat het besluit om hier 130 km/u te mogen rijden moet worden teruggedraaid. De provincie lapt die uitspraak echter aan haar laars en handhaaft 130 km.

Te gek voor woorden toch, dat de overheid uitspraken van de rechter negeert!

Zie hier het hele artikel op de site van het ED

Kijk voor meer achtergrond op de site van SP Nuenen.

Lees verder
1 januari 2015

2015

Foto: SP
Lees verder
23 december 2014

Nuenen verlost van toezicht

Foto: SP

NUENEN C.A. NIET LANGER ONDER PREVENTIEF TOEZICHT!

De provincie Brabant trekt het preventief toezicht op de gemeente Nuenen c.a. per direct in. Goed nieuws voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind!

"Op basis van de ingezonden en door ons beoordeelde stukken zijn wij van oordeel dat de begroting 2015 structureel en reëel in evenwicht is."

Lees verder
21 december 2014

Fred Lambert

Foto: Fred Lambert / Fred Lambert

De Ruit, werkgelegenheids-wondermachine of natuurvernietiging? 

Lees verder
12 december 2014

Transitiespreekuur

Per 1 januari 2015 zijn de zogenaamde 'Transities' een feit. Dan worden veel zorgtaken overgeheveld van het Rijk of de Provincie naar de lokale overheid. Maar wat verandert er voor u of jou?

Lees verder
12 december 2014

Zorg-Enquête

Per 1 januari 2015 zijn de 'Transities' een feit en gaat er veel veranderen in Nederland. Veel zorgtaken verhuizen dan van Rijk of Provincie naar de gemeente.  De Transitie gaat bovendien gepaard met forse bezuinigingen.

SP Nuenen wil weten hoe u dat ervaart. Woont u in Nuenen en bent u zelf afhankelijk van zorg of werkt u in de zorg? Vul dan beslist één van de onderstaande enquêtes in!

Lees verder

Pagina's