h

Een autoweg door de Papenvoortse Heide?

7 oktober 2016

Een autoweg door de Papenvoortse Heide?

Foto: SP

Nadat het verkeersstructuurplan VSP2 in de afgelopen Gemeenteraadsvergadering was weggestemd vanwege vrees voor het zogeheten “stofhappen met oordoppen in” bij een aantal bewoners van Velakker, Molvense Erven en de Zuiderklamp, bleek er in de Commissievergadering Ruimte van 13 september ineens een alternatief voorhanden dat voorziet in een nieuwe randweg tussen Gerwen en de Helmondweg die diep in het buitengebied zal komen te liggen, zelfs vele honderden meters oostelijk van de Hooidonkse Beek, en waardoor een voorheen stil gebied ernstig zal worden aangetast. Daarbij zal het zo gevreesde “stofhappen met oordoppen in” aan weer andere mensen worden toebedeeld, namelijk aan hen die daar in de buurt wonen dan wel hun landgoed doorsneden zullen zien, evenals aan de wandelaars en fietsers die rust en stilte zoeken maar dat straks niet meer zullen vinden, zie bijgevoegd kaartje. We wonen namelijk in een dichtbevolkt land en de bufferzone tussen Nuenen en Stiphout is smal en kwetsbaar.

 

De provincie ziet dat ook wel in, en geeft daarom aan een dergelijke randweg -die overigens niet in het coalitie-akkoord werd opgenomen- geen prioriteit. Met het beschikbare geld kan men namelijk betere en intelligentere dingen doen, zoals het opheffen van knelpunten middels ongelijkvloerse kruisingen, tunnels en rotondes, en slim afgestelde verkeerslichten. Bij die slimme oplossingen hoort ook het verminderen van de overlast middels verdiepte aanleg, instellen van maximumsnelheden -dus géén 130 km per uur- geluidswerende maatregelen en dergelijke. Nieuw asfalt zal hier en daar nodig zijn, maar dat moet dan binnen de perken blijven. Op verdere versnippering van het landschap zit niemand te wachten, ook de werknemers van de high-tech industrie niet. Dat is de geest die althans spreekt uit het Bereikbaarheidsakkoord voor Zuid-Nederland: Wegen slimmer en beter benutten, dat is de komende jaren onze uitdaging.

Nog sterker komt één en ander naar voren in het eindrapport van de Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a. Hierin wordt gewag gemaakt van “Goed rentmeesterschap voor toekomstige generaties”, waar een verdere versnippering van het buitengebied op gespannen voet mee staat. Verder staat erin te lezen: “Samen met het landelijk gebied van de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo, vormt Nuenen een groene buffer tussen de steden Eindhoven en Helmond. Met de aanwijzing van dit gebied tot Rijksbufferzone (in 2009) is gewaarborgd dat het middengebied zijn karakter daadwerkelijk behoudt”. Wellicht is het gepast dat Gemeenteraad en College in de geest van dit eindrapport zullen handelen en niet gaan lobbyen bij de provincie voor een weg die zoveel blijvende schade aan de kwetsbare bufferzone zal aanrichten en geen slimme en duurzame, maar de meest domme en schadelijke, oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem zal blijken te zijn.

Fred Lambert

Commissielid Ruimte voor de SP

Reactie toevoegen

U bent hier