h

SP ook tijdens zomerreces bereikbaar

18 juli 2016

SP ook tijdens zomerreces bereikbaar

Op 7 juli was de laatste raadsvergadering. Het zomerreces is begonnen. Maar voor de SP niet. De SP is niet alleen vertegenwoordigd in de raad, maar laat zich ook zien op straat.

Voor dat laatste hebben we nu extra tijd.

In de laatste raadsvergadering werd onder andere gesproken over ‘de monitor sociaal domein’. Hierin wordt geëvalueerd hoe het sinds 2015 is verlopen met de taken die van het Rijk naar de gemeente zijn verschoven. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel hebben ze overgenomen van de Rijksoverheid. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.

Geld over houden: geen kunst!

De SP was in de Raad zeer kritisch over de Nuenense monitor omdat hierin uitsluitend cijfermatige en economische redenen genoemd werden om het slagen van de transities aan te tonen. Geld overhouden is geen kunst! Het gaat de SP er juist om dat de kwaliteit van de zorg helder in beeld komt. Wij krijgen uit de samenleving echter signalen dat het met die kwaliteit niet altijd even goed gesteld is. De SP hoort graag van u wat uw ervaringen zijn met de zorgverlening van de gemeente.  (CMD en LEV-groep)

Als u hierover met ons in gesprek wilt, kunt u via deze link een mailtje met uw telefoonnummer en adres sturen.

Heeft u geen internet, dan kunt u bellen naar de SP-hulpdienst 06-36 50 20 66

Reactie toevoegen

U bent hier