h

Onderzoek naar vermeende grondfraude

8 juli 2014

Onderzoek naar vermeende grondfraude

Frans Lammerts vatte in de Nuenense Krant de politieke situatie als gevolg van het KAFI-onderzoek als volgt samen:

Als er een gezamenlijke verklaring van een raadsmeerderheid geformuleerd zou moeten worden, zou het deze kunnen zijn:

'We hebben openheid en transparantie hoog in het vaandel staan, de burger heeft recht op openheid. Maar hoe zwaar het ons ook valt: de procesgang heeft nu voorrang. Burgers verdienen rechtsbescherming, openbaarmaking zou een volksgericht teweegbrengen. We zijn bovendien strafbaar bij schending van geheimhouding/vertrouwelijkheid en daarom handhaven we de geheimhouding. In ieder geval tot half augustus, als het OM besluit om de zaak al dan niet in behandeling te nemen. Alsdan kan de geheimhouding opgeheven worden, het rapport openbaar gemaakt en een raadsenquête ingesteld. Want de onderste steen móet boven komen. Juist omdát er aangifte gedaan is, is van een doofpot geen sprake.'

Frans Lammerts

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier