h

SP in Nuenen blaakt van energie

25 november 2011

SP in Nuenen blaakt van energie

Na bijna een jaar van stilte uit Nuenen, lijkt de SP-werkgroep aldaar nu een doorstart te gaan maken. Stilzitten blijkt, voor wie zijn hart links heeft zitten, een te moeilijke opgave.

De SP heeft in Nuenen zo’n veertig leden. Een gering aantal daarvan heeft de afgelopen jaren geprobeerd de SP in Nuenen op de kaart te zetten. Onder meer omdat het aantal leden dat daarbij een actieve rol speelde te klein bleef, hebben de voortrekkers van de afgelopen tijd een klein jaar geleden pas op de plaats gemaakt en hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Miranda Verdouw, fractievoorzitter van SP Geldrop, heeft samen met Anke van Hest, voorzitter van de afdeling Eindhoven, een geslaagde poging gedaan om werkgroep Nuenen nieuw leven in te blazen.

Donderdagavond 23 november was er een vergadering in Het Klooster te Nuenen. Naast de twee eerder genoemden waren hier ook elf Nuenense leden en regiovertegenwoordiger Sander Putmans.

Hij vertelde hoe het in Oirschot gelukt is om de SP in een jaar tijd op de kaart te zetten. Het ledenaantal groeide er van 16 tot bijna 80. Hij gaf aan dat het belangrijk is om de lokale thema’s onder ogen te zien, maar dat het onderhouden van contact met de bevolking nog meer bepalend is. Als je afspreekt om langs te komen, moet je dat ook op de afgesproken tijd doen. Daarvoor is echter wel menskracht nodig. Gelukkig lijkt het erop dat het tij in Nuenen zich hierin ten goede keert. Negen van de aanwezige leden hebben aangegeven ook daadwerkelijk mee te willen denken over de opzet van de werkgroep in Nuenen. Daarnaast zijn er nog enkele leden die niet aanwezig konden zijn maar wel graag actief betrokken willen zijn bij het uitvoeren van een bepaalde taak.

Voor Nuenen zijn de bepalende thema’s onder meer: de verkeersproblematiek (met name Nuenen Zuid, ontsluiting Geldropse Dijk), groenbeleid van de gemeente, buurtgericht werken, huisvesting voor jongeren, bezuinigingen op cultuur (petitie voor het CAN), afschaffing PGB, de uitvoering van de WMO en gemeentelijke samenwerking tussen Son en Breugel-Nuenen-Geldrop. Bovenstaande opsomming zal na een nieuwe avond brainstormen zonder moeite verder kunnen worden aangevuld.

Hein Kranen gaf nog aan dat het belangrijkste doel niet moet zijn om te streven naar raadsdeelname, maar dat het er vooral om gaat om het sociale gezicht van de SP in Nuenen herkenbaar te maken. Alleen op die manier zal het uiteindelijk lukken om in Nuenen een eigen afdeling te vormen die voortkomt uit en gedragen wordt dóór de bevolking.

Bas Smouter
SP werkgroep Nuenen

Zie ook:

U bent hier